بایگانی ترجمه‌ی مقالات

چگونه هوشمندانه پرسش کنیم؟

چگونه هوشمندانه پرسش کنیم؟

۲۶ شهریور ۹۹

اگر می‌خواهید با دنیای آدم‌های متخصص آشنا شوید و بدانید که چطور پرسش هوشمندانه کنید و از قابلیت آن‌ها بیشترین بهره را ببرید، جای درستی ایستاده‌اید و خواندن این مقاله‌ی آموزنده از آقای Eric Steven Raymond را ازدست‌ ندهید.